Crowdfunding, hoe werkt dat?

Crowdfunding groeit sterk in populariteit. Kort komt het erop neer dat betrokken mensen aan een ondernemer lenen zodat deze zijn doelen kan realiseren. Bij crowdfunding onderscheiden we een ‘inner’ crowd en een ‘outer’ crowd.

De innercrowd wordt gevormd door sterk betrokken mensen. Denk hierbij aan familie, vrienden maar ook ‘betere’ klanten. Deze zijn voor een groot deel emotioneel betrokken hetgeen niet betekent dat ze niet kritisch zijn.

De outercrowd wordt gevormd door partijen die meer rationeel betrokken zijn. Deze hoeven (nog) niet direct een link met het bedrijf te hebben. Deze tonen interesse op basis van overtuiging of rendement.

Waarom financieren via Crowdfunding?

De laatste jaren is het financieringslandschap sterk veranderd. Banken hebben te maken met reorganisaties en opgelegde strengere financieringsrichtlijnen waardoor ze terughouder zijn geworden. Spaarrentes daarentegen zijn historisch laag waardoor particulieren in toenemende mate bereid zijn direct, zonder tussenkomst van de bank, te lenen aan de ondernemer. Dit leidt tot een voordeel voor zowel de lener als de diegene die uitleent. Onze gedachte is dat Bakker Albert door haar specifieke product en dito doelgroep voldoende draagvlak kent in haar innercrowd waarbij de idee is dat het geboden rendement vergoed wordt in natura: namelijk de mooie producten van Bakker Albert.

Hoe gaat het met Bakker Albert?

Bakker Albert is nog een traditionele bakkerij. Als geen ander is het ondernemersechtpaar Albert en Wilma de Jong zich ervan bewust dat de markt snel verandert. Het grootwinkelbedrijf en internet begeven zich sterk in de doelgroep van de traditionele bakker. Anderzijds biedt de veranderende markt ook mogelijkheden. De consument heeft meer oog voor verantwoorde voeding, en weet biologische streekproducten meer te waarderen. Bakker Albert onderscheidt zich al in een sterk gespecialiseerd assortiment maar wil dit in haar presentatie nadrukkelijker naar voor brengen.

De afgelopen jaren heeft Bakker Albert haar omzet langzaam maar gestaag zien groeien. Een verdienste van hard werken in combinatie met unieke en mooie producten.

Het bedrijf wenst de beleving van de traditionele bakker meer de winkel in te brengen. Een beleving die garant staat voor kwaliteit en ambachtelijkheid. Met deze aanpak wordt een verdere omzetgroei verwacht met dito resultaat. De continuïteit van het bedrijf wordt hierdoor vergroot waardoor Bakker Albert haar mooie producten en diensten kan blijven garanderen.

Let wel: bij crowdfunding blijf je afhankelijk van hoe het financieel gaat met de onderneming. Je loopt een risico dat de ingelegde bedragen niet (helemaal) terugbetaald kunnen worden.

Bedragen vanaf 500,-:

In totaal kost de verbouwing € 110.000,-. Deze is inmiddels middels offertes onderbouwd waardoor tegenvallers niet te verwachten zijn.

Instappen kan via 3 mogelijkheden te weten:

– € 500,- inleg. Uitbetaling € 625,- middels verrekening van max. € 2,50 per week;

– € 1.000,- inleg. Uitbetaling € 1.250,- middels verrekening van max. € 5,- per week;

– € 1.500,- inleg. Uitbetaling van € 1.875,- middels verrekening van max. € 7,50 per week.

Looptijd:

De terugbetaling wordt gekoppeld aan het kassasysteem waardoor, afhankelijk van de inleg, vanaf € 2,50 per week aan korting wordt geboden. Met deze korting wordt de inleg terugbetaald tot een totaal bedrag van de inleg plus 25%. Zo wordt op € 500,- dus € 625,- terug vergoed.

Gerekend over een looptijd van de crowdfunding van 250 weken (4 jaar en 10 maanden) betekent dit een bruto rendement van 8,6% hetgeen veel meer is dan de reguliere 1,5% bij een bank.

De gemiddelde besteding bij Bakker Albert bedraagt € 7,50 per keer. Uitgaande van 1 bezoek per week betekent de 3de optie (€ 1.500,-) dat je bij deelname aan dit crowdfundproject als dank ë1 jaar gratis broodí krijgt.

Voor de innercrowd die nog wat meer willen doen:

We gaan er in principe van uit dat deelgenomen wordt via de hierboven genoemde opties. Voor diegene die Bakker Albert nog extra willen ondersteunen is er de mogelijkheid om te lenen tegen een rentevergoeding van 4%. Heeft u hierin interesse, vraag dan gerust naar de mogelijkheden.

De procedure:

  • Met de crowdfunders wordt een overeenkomst opgesteld;
  • De crowdfunders krijgen een VIP pas waarmee hun tegoed wordt verrekend;
  • Uit zorg wordt in eerste instantie de storting betaald op een derdengelden rekening van accountantskantoor Van Driel de Graaf;
  • Wanneer de vereiste € 110.000,- binnen is, wordt deze doorbetaald aan Bakker Albert;
  • Voor de crowdfunders die tevens geopteerd hebben voor een lening tegen rente worden automatische betalingen aangemaakt waardoor in 60 maanden na verstrekking het geleende bedrag is terugbetaald.
  • U als crowdfunder bent tevens ambassadeur van Bakker Albert en wordt 3 maal per jaar verwend met een oven-heerlijke verrassing!
  • Aan de crowdfunders worden verder geen kosten in rekening gebracht.